Rundballer som er ødelagt av flom

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom

Utfordringene for hver enkel gårdbruker vil være individuelle og denne foreslåtte veilederen er generell, pass på å tilpasse den til hver spesifikke situasjon. Vær også oppmerksom på at alle typer silo/grovfôr som blir lagt etter flom vil være utsatt for mykotoksiner – både fra felt og lagringsmykotoksiner. Grasavlinga, innhøsting Etter en flom vil infiserte snegler …

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom Les mer