En person ved en sekk med Blueprint melk

Bytte av melkeerstatning ga stor forskjell

– Etter to år med bruk av Blueprint Melk, er jeg meget godt fornøyd. Kalvene trives og vokser godt, og problemet med diaré er historie, sier Krister Haarstad fornøyd.

Krister Haarstad er melkebonde i Tydal i Trøndelag. Han og samboeren, Maren Gullbrekken, overtok hennes hjemgård i 2020. Han er fulltidsbonde og jobber i ledige stunder på Tydal Bygdeservice ved siden av. Hun har 100% stilling på en skole i nærheten. Etter overtakelsen har de mer enn doblet melkekvota, og leverer nå 365 tonn melk i året.

– Ettersom vi har økt produksjonen såpass mye på såpass kort tid, har det vært viktig å levere all melka til meieriet. Kalvene får råmelk og ferskmelk i halvannen uke, så går de rett over på melkeerstatningen Blueprint Melk. Det fungerer utmerket, og jeg er meget godt fornøyd med resultatet, sier Krister.

Kalv som drikker Blueprint Melk
DRIKKER GODT: Kalvene er ivrige på melka og vokser godt


God tilvekst

Krister driver ren melkeproduksjon, og fôrer ikke opp oksekalvene selv. De selger han videre ved tre måneders alder.

– En tre måneders oksekalv bør veie mer enn 120 kilo. Det utløser de beste tilleggene ved livdyrsalget, men gir også kalven de beste forutsetninger for videre vekst. For at en kalv skal nå 120 kilo, er jeg avhengig av at den får en god start. En spe og spinkel kalv blir det aldri noe greie på. Den veksten kalven mister i løpet av de tre første månedene, klarer den aldri å ta igjen senere. For de som kjøper oksekalv fra meg, betyr det mye å få sunne og friske kalver i god vekst. Det gir både en kortere oppfôringsperiode og mindre problemer, sier han

Kvigekalvene beholder han selv, og også her er det viktig med god tilvekst i tidlig alder.

– Etter at jeg gikk over til Blueprint Melk, ser jeg en merkbar endring i tilvekst og størrelse på kvigene. Riktig fôring fra første dag er avgjørende når det gjelder kalver, og det gjenspeiler seg når kalven blir voksen. De første kvigene jeg har fôret på Blueprint skal kalve nå i høst, og de har alle forutsetninger for å bli gode melkekyr. Det har mye å si for meg i forhold til å fylle kvota i fremtiden, presiserer Krister.

Ikke lenger problemer med kalvediaré

Krister forteller at han tidligere har hatt problemer med diaré på kalvene. Det er det slutt på nå.

– Å fôre med Blueprint Melk gir en helt annen situasjon enn tidligere, da jeg fôret på et annet merke. Særlig ser jeg forskjell på hvor robuste kalvene blir. Kalver er veldig sårbare for å få diaré, og jeg har tidligere slitt med at kalvene blir dårlige i magen om de får for mye melk. Etter at jeg skiftet merke, har jeg ikke hatt det problemet i det hele tatt. Det er både triveligere og enklere når kalvene kan drikke godt med melk uten at jeg trenger å bekymre meg for at de får mageproblemer, sier melkebonden fornøyd

Etter at jeg gikk over til Blueprint Melk, ser jeg en merkbar endring i tilvekst og størrelse på kvigene. – Krister Haarstad, melkebonde
Haarstad med kalv som
GOD START PÅ LIVET: Haarstad er opptatt av å gi kalvene en god start. Med Blueprint Melk slipper han å bekymre seg for at kalvene får mageproblemer.


En god start på livet

At kalven får i seg nok melk allerede fra start er avgjørende, og Krister er klar på at det er Blueprint sin fortjeneste at kalvene nå ser ut til å trives bedre enn før.

– Å gi kalvene en god start på livet er viktig. Etter at jeg skiftet til Blueprint melk ser jeg tydelig at kalvene har det bedre. De er kvikke og raske, og du kan se det på hele holdningen at de har det bra. De er ivrige på melka når den kommer, og det er tydelig at melka både er næringsrik og smaker godt, sier Krister.

Tidligere måtte han blande ferskmelk med melkeerstatning i en overgangsperiode, men nå går overgangen mye lettere.

– Jeg er nøye med å få i kalvene råmelk og ferskmelk fra mora den første tiden. Fra de er halvannen uke gamle går jeg rett over til å gi dem melkeerstatning. Det tåler de godt, og jeg har ikke lenger problemer i overgangsperioden, forteller han.

Direkte overgang gjør kalvestellet mye enklere, og Krister sparer mye tid på det.

– Jeg fôrer kalvene i melkebar. Utblanding av melkeerstatningen går lett og greit, og pulveret løser seg enkelt i vannet. Jeg har drøyt femti kalvinger i året, så jeg bruker jo litt tid på kalvene, men det er det verdt. Det får jeg uten tvil igjen for senere, sier han bestemt.

Norske råvarer og norsk produksjon

Blueprint melk er basert på mysepulver av høy kvalitet fra Tine. Godt over 90 prosent av melkeråvarene er norske. Produksjonen foregår hos Vilomix på Hønefoss. For bonden i Tydal er det viktig å utnytte norske ressurser der det er mulig.

– Norsk produksjon og norske råvarer er bra fordi det er med på å bevare det norske landbruket. At melka er norsk, gir meg også en trygghet på at kvaliteten er god, og at det ikke finnes noen rester av medisiner og slikt i melka. Da vet jeg hva jeg gir til kalvene mine, og da vet jeg at de får det beste de kan få. Det er gull verdt for meg som bonde, konkluderer Krister, før han hiver seg i traktoren og redder inn de siste rundballene fra årets førsteslått.

For i Tydal er det kvalitetsfôr hele livet som gjelder