To lamb som ligger i en grønn eng

Vær godt forberedt til lammesesongen – start tidlig og få gode resultat!

Forberedelse til lammesesongen foregår lenge. Dersom du er tidlig ute og godt forberedt, vil du få gode resultat ved slakteoppgjøret til høsten. Arbeidet starter med en gang lammet er født. Da trenger det råmelk, og det er viktig at de får i seg nok råmelk av god kvalitet. Lammene blir født uten et aktivt immunforsvar. De får ikke overføring av antistoffer fra søya gjennom morkaka i løpet av fosterlivet. Den råmelka nyfødte lam får er derfor viktig for et velutviklet og godt passivt immunforsvar. De er avhengig av å få immunstoffer fra søya gjennom råmelka. Dersom det er begrenset kvalitet, eller lammene ikke får i seg nok i løpet av livets første timer vil immunforsvaret til lammene være redusert.

Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet

Tidskritisk inntak av råmelk
Etter hvert vil lammene utvikle sitt eget immunforsvar, men dette tar tid. Hvis lammet ikke får i seg nok immunstoffer gjennom råmelka vil lammene være ekstra utsatt for sjukdom. Inntaket av råmelk er tidskritisk. Mekanismene som gjør at lammet kan ta opp immunstoffene fra tarmen reduseres i timene etter fødsel, og er halvert etter ett døgn og borte etter to døgn. For å sikre at lammet får i seg nok råmelk kan søya og lammet overvåkes under første måltidet. Da ser man at de spiser tilstrekkelig, eller melke ut søya og fôre det første måltidet til lammet direkte. Om lammet ikke drikker selv kan det sondes. Ulempene med dette overskygges av viktigheten av råmelka og immunstoffene. I tillegg til immunstoffene har råmelk et høyere innhold av energi enn vanlig melk. Den har høyere innhold av fett og protein. I råmelk finnes også veksthormoner og stoffer som bidrar til bedre tarmhelse. 

Nok immunstoffer gir et godt immunforsvar
Har ikke søya nok råmelk kan en bruke råmelkserstatter som et supplement. Vær obs der det er store kull at søya har tilstrekkelig mengde råmelk til alle lammene. Alltech sin Råmelkserstatning inneholder tørket råmelk som sikrer at lammet får i seg nok immunstoffer og utvikler et tilstrekkelig godt immunforsvar.

Fôring av kopplam
Det er ikke uvanlig med kopplam, og det kan være flere grunner til. Enten på grunn av store kull og for liten melkeproduksjon hos søya, på grunn av egenskaper til søye eller i verstefall sykdom eller død. Et lam er født som enmaged, vil i løpet av første levemåned utvikle fordøyelsessystemet til å utnytte plantekost. Fullvoksne drøvtyggere blir de først senere, og dette avhenger av fôringsregime. Frem til dette skjer vil eneste form for energi lammet får være melk fra søya eller melkeerstatning. Kopplam fôres opp på melkeerstatning og kraftfôr tilpasset alder og fôr. Intensiteten i fôring bør derfor tilpasses mål om slaktetidspunkt.  

Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet

Valg av melkeerstatning
Det finnes flere ulike melkeerstatninger på markedet. Når du velger melkeerstatning til kopplam bør du velge en som ikke har stor andel proteinkilder fra planter. Dette er fordi fordøyelsen av denne type proteiner er begrenset når lammene er under 3 uker. Ellers er det greit å sjekke at proteininnholdet og fettinnholdet er tilpasset veksten til dyrene. Alltech sin melkeerstatning til lam og kje er tilpasset denne dyregruppen – både med tanke på energi, proteinkilder og ellers sammensetning. Melkeerstatningen er også laget i Norge basert på mysepulver fra TINE. Vi synes det er viktig å bruke norske råvarer der vi kan.

Høyere fôreffektivitet og bedre mage-tarmhelse
Spesielt i Alltech sin melkeerstatning er en helsepakke for gunstig mineralernæring for dyr i vekst. Med organiske mikromineraler, og en spesiell type gjær bidrar melkeerstatningen til mindre diaré og en bedre mage-tarmhelse. Dermed får du høyere fôreffektivitet. Helsepakken inneholder organisk selen i form av Sel-plex® og organiske Bioplex® mikromineraler (jern, sink, kobolt, mangan, kobber). Organiske mikromineraler blir bedre tatt opp i kroppen sammenlignet med uorganiske mineraler. Organiske mineraler lagres også i kroppen slik at dyret har det tilgjengelig ved behov. Sel-plex® er en form for organisk selen som holder seg stabil gjennom fordøyelsessystemet. Det tas aktivt opp i tarmen. Selen er viktig for muskelutvikling og normal immunfunksjon, og fungerer som en antioksidant. Dermed forbereder det daglig tilvekst. Bioplex® mineralene er alle viktige komponenter for å få kroppen til å vokse som den skal. Mineralene inngår i viktige funksjoner, blant annet:

– normal utvikling av nervesystemet
– lage en god hudbarriere og god ullkvalitet
– immunforsvaret
– klauv- og beinhelse

For mage-tarmhelse inneholder melkeerstatningen Actigen® som en del av celleveggen fra Alltech sin spesielle type gjær. Den binder seg til patogene bakterier i tarmen, og minsker risikoen for at disse bakteriene formerer seg og skaper problemer (eks. diaré) for lammet.

Friske dyr som vokser godt
Med mindre bakterier i tarmen får lammet mer energi til å vokse, og du får bedre fôrutnyttelse. Dette vil være med på å bedre bunnlinja samtidig som det blir triveligere å gå i fjøset. Friske dyr som vokser godt, er vel det de fleste ønsker seg!