Melkeanlegg

Gode rutiner for vask av melkeanlegg

Melkeanlegget er et kritisk ledd av melkeproduksjonen på gården siden det er bindeleddet mellom kyrne og melktanken og dermed meieriet. Det er derfor viktig å sørge for at melkeanlegget holdes rent og fritt for bakterier, hver dag året gjennom. Gode rutiner med tanke på hygiene er nøkkelen til å produsere trygg og god melk, som igjen gir en merpris på melka. 

I denne artikkelen fokuserer vi på hvorfor det er viktig å ha gode rutiner for vask av melkeanlegget og hvorfor det er så viktig å ha gode vaskemidler tilpasset ditt utstyr. 

melkeanlegg

Hvorfor er det så viktig med gode rutiner for vask av melkeanlegget? 

Melkeanlegget er en av de største potensielle kildene til bakterier i melka. Bakterier i anlegget kan føre til at melka blir kontaminert, gir høyt bakterietall og gir lavere pris fra meieriet.  

Gode rutiner for vask av melkeanlegget vil også bidra til å øke levetiden til systemet. Hvis anlegget ikke blir vasket ordentlig kan det føre til at det dannes belegg og avleiringer på innsiden av rørene, dette kan igjen føre til at rørene tettes og må skiftes ut oftere enn nødvendig.  

Alle vet at vi bruker kombi og syre til vask av anlegget, men hvorfor er det egentlig slik?  

KOMBI er et vaskemiddel som består av en blanding av alkaliske og sure komponenter. KOMBI brukes til å fjerne fett og proteiner fra melkeanlegget. Alkaliske stoffer bryter ned fett, mens syre løser opp melkeproteiner. KOMBI er derfor effektivt til å fjerne organisk materiale i anlegget som kan være en kilde til bakterievekst. 

SYRE brukes også i vasken av melkeanlegget, normalt annenhver eller hver tredje vask av anlegget. SYRE brukes til å nøytralisere alkaliske rester etter bruk av KOMBI. Hvis alkalisk vaskemiddel blir igjen i melkeanlegget, kan det skape en grobunn for bakterievekst. SYRE bidrar til å løse opp mineralavleiringer som kan dannes på innsiden av rørene. 

Både KOMBI og SYRE har styrker og svakheter, men hvis en ikke veksler mellom de to vil det over tid bli problemer med avleiring, enten organisk materiale fra melka eller rester fra vaskemidlene i seg selv. Det finnes også ulike typer KOMBI og SYRE, men det viktigste er at de er tilpasset det vannet du har inn i fjøset (tungt vann, klorrikt vann eks.) og hvordan temperatur anlegget ditt vasker ved.  

Har du spørsmål ta kontakt med din lokale Alltech selger – dette kan vi!