En kalv

Unngå diaré hos kalv, lam og kje med dette enkle trikset

Diaré hos kalv, lam eller kje kan få negative følger for dyret hele dets produksjonsliv, og det er heller ikke trivelig å gå i fjøset når ens egne dyr er syke. Diaré kan forårsakes av fôringsrelaterte faktorer eller forhold i miljøet slik som smittepress, oppstalling og virus. Generelt er motstandsdyktigheten kalven, lammet eller kjeet har mot sykdom styrt av inntaket av råmelka og råmelkskvaliteten det første målet. Dette gjør at det første forebyggende tiltak mot sjukdom er å sikre nok råmelk av god kvalitet, alternativt tilleggsfôre med råmelkserstatning.

Faktorer ved melkefôringa som kan føre til problemer med diare er eksempelvis ujevnt melkefôring med tanke på mengde (søtmelk) eller tørrstoff (pulver), variasjon eller feil i temperatur ved fôring, ujevnt fôringstidspunkt (for tett sammen eller for store svingninger) eller en for brå overgang fra eks. søtmelk til pulvermelk. Generelt; kalv, kopplam og kje liker stabilitet! For store variasjoner fra dag til dag fører til stress hos dyrene som kan resultere i sjukdom som diaré.

Men selv om en gjør alt perfekt kan en oppleve å få diaré hos flere av sine kalver eller lam/kje. Det er flere agens som gir sjuke dyr og diaré slik som ROTA, coronavirus, kryptosporidiose eller koksidiose. For å fastsette hvilket virus som gir sjukdom er det anbefalt å kontakte en veterinær og ta avføringsprøver, men ut ifra farge på diaréen og tidspunkt den inntreffer har en ofte en ide. Da er smitteforebyggingene tiltak som god vask med rett vaskemiddel, desinfisering og evt. vaksinering gode plasser å starte for å få det vekk.

Men hva gjør en med de dyra som har fått diaré og blitt kleine? Ved milde og moderate tilfeller av diaré er det viktigste å få opp saltbalansen i kroppen og få i dyret nok væske!

Hydrafeed og Natydrate er løsninger for å stabilisere vann- og elektrolyttbalansen og dermed rette opp ujevnhetene i fordøyelsen! De inneholder også lett tilgjengelig energi i form av laktose som raskt går over til blodet og gir energi.

HYDRAFFED er for konvensjonell drift, mens NATYDRATE er godkjent økologisk.

De inneholder begge sitronsyre, laktose, lukter vanilje og har aktive virkestoff som natriumbikarbonat. Natydrate har en litt høyere konsentrasjon av elektrolytter enn Hydrafeed for å oppnå samme hydrerende effekt.

Ved diaré er det viktig å få i dyret elektrolytter for å rette opp i saltbalansen i kroppen. Saltbalansen gjør at kroppen fungerer som den skal, ved dehydrering som følge av diaré er det ofte her det stopper opp. Tap av natrium ved diaré er den som er viktigst å rette opp i fordi det styret opptaket av vann fra tarmen. Andre viktige elektrolytter er magnesium sammen med kalium som retter opp i det osmotiske trykk inne i cellene. Det er sammensatt system der alt skal fungere! Og dette systemet er ekstra utsatt for ubalanse ved diaré og væsketap.

En syk kalv eller et sykt lam trenger energi for å komme seg over knekken. Ved fôring med Hydrafeed eller Natydrate skal en hoppe over melkefôring for et eller to mål (følg bruksanvisningen), men begge løsningene inneholder lett omsettelig energi for dyret i form av laktose. Laktose er den formen for sukker som finnes i melk som kalven eller lammet er allerede programmert for å bruke til energi.

To praktisk bruk av Hydrafeed eller Natydrate:

1) I tilfeller av mild eller moderat diaré. Når symptomene starter fôr med 2 poser per dag for 1-3 dager, en pose i 2L lunka vann morgen og kveld.

2) Ved overgangsfôring fra søtmelk til pulvermelk. For en dag, bland en pose i 2L lunka vann og gi kalven et eller to mål.