Kalv som drikker blueprint melk

God økonomi i riktig melkeerstatning

Blueprint® Melk er en norskprodusert melkeerstatning basert på mysepulver fra norske kuer. I tillegg inneholder pulveret Alltech sin patenterte helsepakke, som bidrar til bedre helse og økt tilvekst på kalven. – Det er vist at økt tilvekst i melkefôringsperioden har stor påvirkning på mengden melk kua produserer i første laktasjon. Når vi i tillegg vet …

God økonomi i riktig melkeerstatning Les mer