Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau

Behovet for tilskuddsfôring av mineraler vil variere mellom besetninger, men i perioder det kun fôres med grovfôr og/eller lave kraftfôrmengder vil tilskuddsfôring være nødvendig for å sikre tilstrekkelig mineralforsyning. I intensive perioder (eks. rett før parring, i parringssesong, siste del av drektigheten) vil behovet være høyere enn normalt og mineralmangel vil vises i lavere produksjonsresultater …

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau Les mer