To sauer som spiser på gresset i solnedgangen med en en sjø i bakgrunnen

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau

Behovet for tilskuddsfôring av mineraler vil variere mellom besetninger, men i perioder det kun fôres med grovfôr og/eller lave kraftfôrmengder vil tilskuddsfôring være nødvendig for å sikre tilstrekkelig mineralforsyning. I intensive perioder (eks. rett før parring, i parringssesong, siste del av drektigheten) vil behovet være høyere enn normalt og mineralmangel vil vises i lavere produksjonsresultater som påvirker bunnlinja negativt.

Alvorlig mineralmangel er ofte lett å oppdage ved tydelige, karakteristiske  symptomer eller høy dødelighet. Men mineralmangel kan påvirke så mangt, og ofte kan situasjoner i fjøset med for eksempel svak brunst, litt mange tomme søyer, svakfødte lam, dårlig sugeevne eller lav tilvekst skyldes mangel på mineraler—mangel på makromineraler og/eller mikromineraler.

Makromineraler kjennetegnes ved at behovet større og oppgis i gr/dag, og disse mineralene er tilstede i ulike vev i kroppen i relativt store mengder (eks. skjelettet). Makromineralene er kalium, natrium, kalsium, fosfor, magnesium, svovel og klor. Mikromineralene skilles fra makromineralene ved at behovet er mindre (mg/dag) og at disse mineralene er viktige for metabolske prosesser og inngår ofte i enzymer som er med på å få kroppen til å fungere som den skal. Mikromineralene vi ser på er jern, kobber, mangan, sink, kobolt, jod, selen og molybden. Sau er spesielt utsatt for kobberforgiftning og kobber skal i hovedsak unngås i tilskudd, men i deler av landet kan det være nødvendig å gi kobber til sau grunnet lav mengde i jordsmonnet og derfor grovfôret.

En balansert fôrrasjon basert på grovfôr sammen med mineral- og vitamintilskudd tilpasset din besetning er viktig for lønnsomheten og for trivsel, både for dyr og mennesker. Det å kunne gjenkjenne symptomene på mineralmangel er viktig, men å forebygge vil alltid være bedre enn å behandle. Rett tilskuddsfôring til rett tid vil gi friskere dyr som kreve mindre merarbeid i intensive perioder.

Sau med tre lam

En fullverdig mineralblanding skal brukes hvis en ikke fôrer med større mengder kraftfôr, dette for å dekke behovet for både makro- og mikromineralene samt behovet for vitaminer. Alltech sin mineralblanding til sau inneholder alle de nødvendige makromineralene sammen med organiske mikromineraler som blir bedre lagret og utnyttet av dyret. Våre sauemineraler inneholder også Yea-sacc, vår form for levende gjær, som bidrar til et bedre vommiljø og høyere fôrutnyttelse. Hvis en fôrer med større mengder kraftfôr kan tilskuddsfôring av kun de mest essensielle mineralene være et alternativ. Det er allmenn kjent at det jevnt over er selen mangel i de fleste områder i Norge, som gir lave nivåer av selen i grovfôret. Selen er et essensielt mikromineral og en viktig antioksidant, selen sammen med vitamin E er ofte knyttet til fruktbarheten og livskraften til lammene og å fôre med tilstrekkelige mengder er viktig. En skiller mellom uorganisk og organiske mineraler der organiske mineraler er mineraler som er kjemisk bundet på en måte lik den som finnes i planter. Dette gjør at kroppen gjenkjenner mineralene og opptaket inn i kroppen er høyere sammenlignet med uorganiske mineraler. Organiske mineraler lagres også bedre i kroppen slik at det kan brukes når dyret trenger det og totalt bedre mineralforsyningen. Alltech sin organiske form for selen heter Sel-plex® og er den første godkjente formen for organisk selen i EU og en av de mest dokumenterte variantene på markedet. Tiltaksfôring med organisk selen og E vitamin før lamminga kan bidra til bedre råmelkskvalitet og bedre livskraft hos lammene, med tanke på jurhelse er også selen og E vitamin siden de er sterke antioksidanter. Alltech sin tiltaksblanding E-vitamin m/selen og sink er velegnet i denne perioden for en best mulig lammesesong.