Fjaerabygda gardsdrift

YEA-SACC – 10 gode grunner til din besetning

Fôrkostnadene utgjør på gjennomsnitt 60% av produksjonskostnaden, se våre ti gode grunner til hvorfor du skal gi YEA-SACC til din besetning.

Optimal vomfunksjon skaper grunnlaget for maksimalt fôropptak og høy fôreffektivitet. Stabile forhold i vom med stabil pH gir bedre total fordøyelse og sikrer kua gode forhold for opptak av alle de viktige næringsstoffene.

YEA-SACC er en levende gjærkultur fra Alltech som er valgt for dens gode egenskaper til å optimere dyrets produksjon. Levende gjær er unik ved at den både stimulere fiberfordøyelsen og at den bidrar til å øke og stabiliser pH i vom. Når det er en høy og stabil pH i vomma sikrer vi en mer effektiv fordøyelse av både kraftfôr og grovfôr som reduserer mengden ufordøyd fôr.

Her er 10 gode grunner til hvorfor en skal gi YEA-SACC til besetningen: 
 

1. Mer melk 
YEA-SACC kan øke kuas melkeproduksjonen med inntil 1,6 liter per dag. Dette på grunn av bedre fordøyelse av fôret, og går ikke på bekostning av kuas energilagre.
 
2. Høyre fòreffektivitet
Gjennom forbedret fôrutnyttelse er mer energi tilgjengelig for å støtte vektøkning og høyere melkeutbytte. YEA-SACC øker fôreffektiviteten med opptil 6%.

3. Bedre tilvekst
YEA-SACC kan gi økt daglig tilvekst med opptil 11%!  Ved all produksjon er det viktig å optimere produksjonsforholdene og vår levende gjær vil bidra til å oppnå høyest mulig daglig tilvekst hos din storfeproduksjon.

4. Bedre vommiljø 
YEA-SACC stimulerer bakteriene som bryter ned fibrer i fôret. Vår gjær fjerner også oksygenet i vomma og sammen gir dette økt pH i vom, som igjen fører til en mer effektiv fordøyelse av både kraftfôr og grovfôr. 

5. AAT
YEA-SACC øker mengden med mikrobielt protein til tarmen og bidrar til en bedre AAT forsyning til dyret.

6. Høyere slaktevekt 
Forsøk utført i Irland, England og Romania viser at bruk av YEA-SACC i fôret øker slaktevekten med 5%.

7. Økt fruktbarhet
YEA-SACC øker fruktbarheten. Forsøk har vist at Alltech’s levende gjær kan redusere antall åpne dager med 5-7 dager.  

8. Dokumentert effekt 
Vår gjær har vert på markedet i 38 år og er den gjærkulturen for dyr som er forsket mest på i verden. 47% av all forsking på levende gjær er gjort på YEA-SACC. 

9. EFSA Sertifisert
YEA-SACC er som eneste gjærkultur sertifisert av European Food Safty Authority med dokumentert effekt på både kjøtt- og melkeproduksjon.

10. Redusert karbon utslipp 
YEA-SACC er eneste gjærkulturen som er sertifisert av The Carbon Trust for å redusere utslipp av metan og utskillelse av nitrogen. Dette med bakgrunn i bedre fôreffektivitet og utnyttelse av næringsstoffer, eksempelvis vil økt melkeproduksjon med 100 kg per laktasjon reduserer metanutslippet med 3-7%.  

Alle drøvtyggere opplever svingninger i pH på vom i løpet av døgnet som en naturlig konsekvens av fôring. Men ved å fokusere på å redusere størrelsen på svingningene kan du som produsent legge til rette for bedre fôrutnyttelse og bedre produksjonsresultater. YEA-SACC bidrar til et mer stabilt vommiljø og hjelper kyrne og de mindre drøvtyggerne til å hente ut det lille ekstra i produksjonen!

Forsøkene og resultatene vi referer til er utført ved: 
–    Hohenheim, Germany, Steingass 
–    Tartu, Estonia, Kaske, Kasmus 
–    Universety College Dublin, Ireland, Mulligan
–    Teagasc Research Centre, Grange, Irland 
–    Harper Adams University, UK 
–    Institute for Ruminant R & D. Romania 

Alle våre pulvermineraler inneholder YEA-SACC

Meld deg på vårt nyhetsbrev

* indicates required
Skriv inn e-postadressen din

Det er gratis og uforpliktende å tilmede seg Alltech’s nyhetsbrev. Du vil motta mailer som inneholder markedsføring av våre produkter og emner relatert til Alltech’s produktutvalg. I tillegg til dette kan det bli sendt ut andre salgs- eller service relaterte mailer.

Du kan til enhver tid avmelde nyhetsbrevet via linken i bunnen av nyhetsbrevet

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.