Hvite rundballer på en gress eng

6 enkle tips for bedre rundballeensilasje: Få bedre kvalitet og næringsinnhold!

Produksjon av rundballer er en godt brukt praksis i nordiske land, Storbritannia og Irland. Å forstå detaljene i hvordan rundballer fermenteres kan bidra til å maksimere kvaliteten og næringsverdien. Her er seks essensielle tips for effektiv håndtering av rundballeensilasje:

  • Forstå forskjellene i fermentering: I motsetning til plansilo, har rundballer vanligvis et høyere tørrstoffinnhold (DM) og gjennomgår mindre bearbeiding før ensilering. Disse faktorene fører til en mer begrenset fermenteringsprosess med langsommere sukkerfrigjøring. Dette påvirker hvordan ensilasjen må håndteres.
  • Optimaliser DM-innholdet: Høyt DM-innhold i rundballene er gunstig for bevaring av fôret, ettersom det krever lavere konsentrasjon av syre for stabil anaerob fermentering. Å håndtere fuktighetsinnholdet i ballene på riktig måte kan forbedre bevaringsprosessen og forhindre vekst av uønskede mikroorganismer.
  • Bruk tilsetningsstoffer effektivt: For å motvirke utfordringene med langsom sukkerfrigjøring i rundballer, er det essensielt å bruke tilsetningsstoffer korrekt. Bruk av Egalis Ferment med 1 million homofermentative melkesyrebakterier per gram ferskt fôr sikrer et raskt pH-fall. Dette letter effektiv fermentering og bevaring av næringsstoffer.
  • Sikte på raskt pH-fall: Et raskt fall i pH er avgjørende for å bevare næringsstoffer, inkludert raskt tilgjengelig energi og protein. Det raske pH-fallet bidrar til å denaturere planteenzymer som bryter ned proteiner, og dermed bevarer næringsverdien.
  • Overvåk indikatorer for ensilasjekvalitet: pH og ammoniakk-N-nivåer er gode indikatorer på kvaliteten på ensilasjen. Lavere pH- og ammoniakk-N-verdier indikerer bedre fermenteringskvalitet og næringsbevaring.
  • Fokuser på innpakning og lagring av baller: Korrekt innpakning og lagring av baller er avgjørende for å forhindre aerob forringelse og nedbryting. Skadede rundballer kan føre til mugg og varmgang, noe som tar bort fordelene med eventuelle tilsetningsstoffer som er brukt. Riktig håndtering på dette stadiet sikrer at ballene blir korrekt bevart og forblir i høy kvalitet.

    Ved å følge disse tipsene kan bønder og produsenter av rundballer forbedre kvaliteten og næringsverdien av grovfôret. Dette forbedrer dyrenes ytelse og produksjonseffektivitet. Husk at disse praksisene ikke bare handler om å bevare fôr, men også om å maksimere husdyrenes helse og produktivitet.