Ensilering

Fire menn som legger silostop toppfilm

Å bytte til silofilm med høy oksygenbarriere (HOB) kan være til fordel for alle fôrprodusenter

En enkel overgang fra flere lag med tradisjonell svart plast til ett lag med silofilm med høy oksygenbarriere (HOB) kan redusere det totale fôrtapet fra 15% til 5%, sier Tim Brewer fra siloplast-spesialistene Silostop Agri. I en tid der alle produsenter oppfordres til å bruke dyrket fôr, mener han at tilnærmingen kan gi betydelige produktivitets- …

Å bytte til silofilm med høy oksygenbarriere (HOB) kan være til fordel for alle fôrprodusenter Les mer

Egalis ensileringsmiddel

Slik reduserer du proteinnedbrytningen i grovfôret med EGALIS

Løser utfordringeneÅ produsere høykvalitetsfôr til husdyr kan være en utfordring for enhver bonde. Ensilering av høy og annen grønnmasse er en vanlig metode for å bevare næringsstoffene i fôret. Men, med lavt tørrstoffinnhold kan det være vanskelig å bevare proteinet i fôret og begrense tapene av næringsstoffer. Nå har Alltech utviklet et nytt ensileringsprodukt som …

Slik reduserer du proteinnedbrytningen i grovfôret med EGALIS Les mer

Rundballer som er ødelagt av flom

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom

Utfordringene for hver enkel gårdbruker vil være individuelle og denne foreslåtte veilederen er generell, pass på å tilpasse den til hver spesifikke situasjon. Vær også oppmerksom på at alle typer silo/grovfôr som blir lagt etter flom vil være utsatt for mykotoksiner – både fra felt og lagringsmykotoksiner. Grasavlinga, innhøsting Etter en flom vil infiserte snegler …

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom Les mer