Egalis ensileringsmiddel

Slik reduserer du proteinnedbrytningen i grovfôret med EGALIS

Løser utfordringene
Å produsere høykvalitetsfôr til husdyr kan være en utfordring for enhver bonde. Ensilering av høy og annen grønnmasse er en vanlig metode for å bevare næringsstoffene i fôret. Men, med lavt tørrstoffinnhold kan det være vanskelig å bevare proteinet i fôret og begrense tapene av næringsstoffer. Nå har Alltech utviklet et nytt ensileringsprodukt som bidrar til å løse disse utfordringene: EGALIS. Dette produktet inneholder en spesiell blanding av mikroorganismer som bidrar til å øke proteinbevaringen og redusere tap av næringsstoffer under ensilering.

EGALIS inneholder homofermentative melkesyrebakterier, som bidrar til å øke produksjonen av melkesyre og redusere produksjonen av andre nedbrytningsprodukter som kan øke tapene av næringsstoffer. Ved å redusere nedbrytningen av protein bidrar EGALIS til å øke proteininnholdet i fôret, og dermed forbedre dyrenes ytelse og helse. EGALIS er også formulert med spesielle gjærstammer som bidrar til å forbedre aerob stabilitet, noe som reduserer risikoen for tap av næringsstoffer under lagring og fôring.

Hvilke fordeler har Egalis Ferment?

  • Det maksimerer næringskvaliteten i grovfôret
  • Reduserer tørrstofftapet under lagring av grovfôret
  • Det gjør grovfôret mer smakelig, noe som fører til økt tørrstoffinntak hos dyrene
  • Inneholder effektive melkesyrebakterier som raskt senker pH uavhengig av tørrstoff og bufferkapasitet i graset
  • Kan brukes på alle typer grovfôr, fra gras til helsæd
  • Bidrar til en mer lønnsom melke- og kjøttproduksjon ved å optimalisere grovfôret og utnytte grasressursene bedre
  • Produktet er ikke etsende, bidrar til mindre slitasje på redskap

En annen fordel med EGALIS er at det kan brukes i en rekke ulike ensileringspraksiser, inkludert rundballer og storskala ensilering. Produktet er også lett å bruke og kan enkelt tilsettes ved hjelp av en doseringsenhet.