Fire menn som legger silostop toppfilm

Å bytte til silofilm med høy oksygenbarriere (HOB) kan være til fordel for alle fôrprodusenter

En enkel overgang fra flere lag med tradisjonell svart plast til ett lag med silofilm med høy oksygenbarriere (HOB) kan redusere det totale fôrtapet fra 15% til 5%, sier Tim Brewer fra siloplast-spesialistene Silostop Agri.

I en tid der alle produsenter oppfordres til å bruke dyrket fôr, mener han at tilnærmingen kan gi betydelige produktivitets- og miljøfordeler.

«Vi ser betydelige reduksjoner i fôrtap og forbedringer i fôrkvalitet over hele Storbritannia med HOB-filmer, og dette støttes av omfattende forsøk over hele Europa.

«En studie på over 50 forsøk har vist en reduksjon i tap på 42% i de øverste lagene av siloer forseglet med HOB-film sammenlignet med standard polyetylenplast.

Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet
Plansilo hvor venstre halvdel er dekket med film fra Silostop og høyre halvdel er dekket med standard polyetylen plast.

«Andelen silofôr som ble bedømt som ufordøyelig av husdyr, ble også redusert under HOB-filmen sammenlignet med standard polyetylenplast, og den aerobe stabiliteten til det øverste laget av silofôr under HOB-filmen var mye større også.

«Disse resultatene korrelerer med arbeid utført ved INRA forskningssenter i Frankrike, der HOB-filmen resulterte i et totalt fôrtap på bare 7% sammenlignet med over 15% med tradisjonell svart polyetylenplast. «I tillegg, selv om gjennomsnittlig tetthet av silofôret var lik for begge, var den totale mengden tørrstoff tatt ut til fôring 17% høyere med HOB-materialet, noe som reflekterer lavere tap under lagringsperioden.»

Fordelene med HOB-film strekker seg også til det miljømessige, sier han.

«Å dekke ensilert fôr med et enkelt lag tynn HOB-film har vist seg å gi store reduksjoner i primærenergi og produksjon av drivhusgasser sammenlignet med den vanlige praksisen med å dekke siloer med to lag standardfilm som er mye tykkere.

«Arbeid i Nederland har vist at den totale vekten av plast brukt i en 40 meter lang og 12 meter bred plansilo ved bruk av standardfilm var 241,5 kg, mens med en HOB-film var det bare 43,4 kg – bare 18 % av vekten av standardfilmen.

«I form av primærenergi som trengs for å produsere filmen ved 78,1 MJ per kg film, var dette 18,9 GJ for standardfilmen og 3,39 GJ for HOB-filmen. Så det tar mindre enn 20 % av energien å produsere HOB-filmen for en silo sammenlignet med den for standard polyetylenmetoden.

«Når det gjelder reduksjon av drivhusgasser, mens produksjonen av HOB-filmen slapp ut 92,3 kg CO2 til atmosfæren, var det med standardfilmen 514,4 kg – over 5,5 ganger mer. «I en tid der alle trenger å produsere sitt fôr så effektivt som mulig samtidig som man begrenser eventuelle skadelige effekter på miljøet, har HOB-filmer veldig mye å tilby.»

Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet

Produktivitetsøkning

Ifølge ernæringsfysiolog Martin Attwell, kan reduksjon av fôrtap fra 15 % til 5 % ved siloen ha en betydelig innvirkning på en gårds økonomi.

«Energi fra gress er billigere enn energi fra kraftfôr, så uansett hvordan du driver, vil det å få så mye energi som mulig fra grovfôret ditt alltid forbedre lønnsomheten på gården.

«Bruk av silofilm med høy oksygenbarriere og å legge vekt på detaljer ved silolegging sparer ikke bare penger, det forbedrer også melkeproduksjonen fra fôr-beregningene.»

Han forklarer at en typisk silo som måler 12 meter på tvers og 50 meter dypt, fylt til en høyde på 3 meter, vil den øverste meteren inneholde rundt 360 tonn grovfôr ved 30 % tørrstoff (DM).

«Så hvis du klarer å kutte silotap fra 15 % til 5 %, vil du ende opp med ekstra 18 tonn grovfôr som utgjør 5,3t tørrstoff (DM).

«Silofôr med 11,5 MJ ME/kg vil gi 11 500 MJ ME for hvert tonn tørrstoff. Hvis vi bruker en realistisk verdi på 90 % av den energien som går fra silo til ku, så er det 10 350 MJ ME.

Alltech nettbutikk - nettbutikk Alltech - Alltech Norge - blueprint - fortilskudd - felleskjøpet

«Energien som kreves for å produsere melk avhenger av kvaliteten, men den er generelt 5,3 MJ ME per liter, så den ekstra 10 350 MJ fra silofôret kan potensielt produsere 1950 liter melk. Så ekstra 18t grovfôr vil produsere 10 300 liter melk.

«Ved 5,36 kroner per liter melk er det over Kr 55 000 i ekstra melkeinntekt eller, hvis du vil se på det på en annen måte, hver 1,0t DM tapt ville kreve 0,75t med kraftfôr for å erstatte det, så hvis du kan spare 5,3t DM av silotap, vil du spare på 4t med ekstra kraftfôr.

«Ved 4330kr per tonn kraftfôr er det en besparelse på over 17 000 kroner.»

Han legger til at selv med en moderat stor melkeku-besetning, er den økonomiske innvirkningen av 10 % ekstra fôr betydelig. «Hvis du har en besetning på 60 kyr som produserer 8 500 liter per år med en 6 måneders innendørs fôringsperiode, kommer du til å trenge å lage rundt 168 tonn DM av silofôr hvert år, og hvis du reduserer silotap fra 15 % til 5 %, er effekten på bunnlinjen stor.»

Med stigende innkjøpspriser over hele linjen, sikter melkeprodusentene Halton Farms Ltd i Cheshire mot en 40 % økning i melkeproduksjonen fra fôr. Det å minimere tap fra plansiloen er en av deres nøkkelprioriteringer.

Gårdens nye system for forsegling av plansiloen er basert på Silostop Max høy oksygenbarrierefilm og Secure-cover med imponerende resultater, sier Jack Halton.

«Med å bytte til Silostop Max har vi klart å forenkle silasjeprosessen, redusere stress i en travel tid på året og øke mengden av høykvalitets silasje tilgjengelig for kuene.

«Vi er definitivt nær 5 % tallet nå når det gjelder det reduserte tapet vi ser, der var vi lett på vei mot 15 % med den gamle forseglingen.

«Det er ikke bare reduksjonen i ødelagt silasje synlig ved klaven, men det er mindre materiale igjen på forbrettet til kuene, så den generelle smakligheten og fordøyeligheten av vår silasje har åpenbart forbedret seg. «Tørrstoffinntaket har definitivt økt, og den potensielle risikoen for mykotoksinproblemer som resultat av dårlig konservert gress er også redusert.»