Fôrtilskudd

Simmental kalv

Selen og E-vitamin: Nøkkelen til en frisk og produktiv besetning

Når det kommer til dyrehold, er næringsstyring avgjørende for dyrenes helse, vekst og reproduktiv suksess. En balansert rasjon som inkluderer essensielle mineraler og vitaminer, spesielt selen og E-vitaminer, spiller en nøkkelrolle i å opprettholde en frisk og produktiv besetning. Hvorfor er Selen og E-Vitaminer så viktige? Selen og E-vitaminer er kritiske komponenter i dyrenes rasjon …

Selen og E-vitamin: Nøkkelen til en frisk og produktiv besetning Les mer

To sauer som spiser på gresset i solnedgangen med en en sjø i bakgrunnen

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau

Behovet for tilskuddsfôring av mineraler vil variere mellom besetninger, men i perioder det kun fôres med grovfôr og/eller lave kraftfôrmengder vil tilskuddsfôring være nødvendig for å sikre tilstrekkelig mineralforsyning. I intensive perioder (eks. rett før parring, i parringssesong, siste del av drektigheten) vil behovet være høyere enn normalt og mineralmangel vil vises i lavere produksjonsresultater …

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau Les mer

Kyr som ser i kamera

Melkefeber – forebygging og behandling hos storfe og sau

Melkefeber, eller hypokalsemi, er en stoffskiftesykdom som følge av en ubalanse av kalsium i kroppen. En skiller mellom klinisk og subklinisk melkefeber, men begge kan utgjøre en betydelig kostand. Storfe som får melkefeber får det gjerne i forbindelse med kalving og sannsynligheten øker ved økende antall laktasjoner. Hos sau skiller melkefeber seg fra storfe ved …

Melkefeber – forebygging og behandling hos storfe og sau Les mer