Et lam som står på gresset og ser rett i kamera

Fôr lammene riktig fra starten av – Slik sikrer du et sterkt immunforsvar og god vekst

Et godt slakteoppgjør til høsten og gode dyr til påsett starter med en gang lammet er født ved inntaket av råmelk. Det er viktig at lammene får i seg nok råmelk av god kvalitet, dette på grunn av at det ikke skjer noen overføring av antistoffer fra søya til lammet gjennom morkaka i løpet av fosterlivet og lammene blir født uten at aktivt immunforsvar. For et velutviklet, godt passivt immunforsvar er lammene avhengig av å få immunstoffer fra søya gjennom råmelka, og hvis det er av begrenset kvalitet eller lammene ikke får i seg nok i løpet av livets første timer vil immunforsvaret til lammene være redusert. Lammene vil etterhvert utvikle sitt eget immunforsvar, men dette tar tid og hvis lammet ikke får i seg nok immunstoffer gjennom råmelka vil lammene være ekstra utsatt for sjukdom.

Inntaket av råmelk er tidskritisk, mekanismene som gjør at lammet kan ta opp immunstoffene fra tarmen reduseres i timene etter fødsel og er halvert etter et døgn og borte etter to døgn. For å sikre at lammet får i seg nok råmelk kan søya og lammet med fordel overvåkes at spiser tilstrekkelig eller melke ut søya og fôre det første måltidet til lammet direkte. Om lammet ikke drikker selv kan det med fordel sondes, ulempene med dette overskygges av viktigheten av råmelka og immunstoffene.

I tillegg til immunstoffene som finnes i råmelka har råmelk et høyere innhold av energi enn vanlig melk på grunn av et høyere innhold av fett og protein. I råmelk finnes også veksthormoner og stoffer som bidrar til bedre tarmhelse.

Har ikke søya nok råmelk kan en bruke råmelkserstatter som et supplement. Vær obs der det er store kull at søya har tilstrekkelig mengde råmelk til alle lammene. Alltech sin Råmelkserstatning inneholder tørket råmelk som sikrer at lammet får i seg nok immunstoffer og utvikler et tilstrekkelig godt immunforsvar.

Det er ikke uvanlig med kopplam, når en kommer opp i besetninger i en viss størrelse blir det vel alltid en gjeng. Enten på grunn av store kull og for liten melkeproduksjon hos søya, eller på grunn av egenskaper til søye eller i verstefall sykdom eller død.

Et lam er født som enmaged og vil i løpet av første levemåned utvikle fordøyelsessystemet til å utnytte plantekost, fullvoksne drøvtygger blir de først senere avhengig av fôringsregime . Så frem til dette skjer vil eneste formen for energi lammet kan få tak i være fra melk fra søya eller melkeerstatning. Kopplam fôres opp på melkeerstatning, kraftfôr tilpasset alder og grovfôr, intensiteten i fôring bør tilpasses mål om slaktetidspunkt.

Det finnes flere ulike melkeerstatninger på markedet, men variasjonen finnes. Når en velger melkeerstatning til kopplam bør en velge en som ikke har stor andel proteinkilder fra planter da fordøyelsen av denne typer proteiner er begrenset når lammene er under 3 uker. Ellers er det greit å sjekke at proteininnholdet og fettinnholdet er tilpasset veksten til dyrene.

Alltech sin melkeerstatning til lam og kje er tilpasset denne dyregruppen med tanke på energi, proteinkilder og ellers sammensetning. Melkeerstatningen er også laget i Norge basert på mysepulver fra TINE, vi synes det er viktig å bruke norske råvarer der vi kan.

Spesielt i Alltech sin melkeerstatning er en helsepakke for optimal mineralernæring for dyr i vekst med organiske mikromineraler og med en spesiell type gjær som bidrar til mindre diare og en bedre mage-tarmhelse og dermed høyere fôreffektivitet.

Helsepakken inneholder organisk selen i form av Sel-plex® og organiske Bioplex® mikromineraler (jern, sink, kobolt, mangan, kobber). Organiske mikromineraler blir bedre tatt opp i kroppen sammenlignet med uorganiske mineraler, organiske mineraler lagres også i kroppen slik at dyret har det tilgjengelig ved behov.

 Sel-plex® er en form for organisk selen som holder seg stabil gjennom fordøyelsessystemet og aktivt tas opp i tarmen, selen er viktig fro muskelutvikling, normal immunfunksjon, fungerer som en antioksidant og forbedrer dermed daglig tilvekst. Bioplex® mineralene er alle viktige komponenter for å få kroppen til å vokse som den skal og inngår i viktige funksjoner, blant annet normal utvikling av nervesystemet, lage en god hudbarriere og god ullkvalitet, immunforsvaret samt klauv- og beinhelse.

For mage-tarmhelse inneholder melkeerstatningen Actigen® som en del av celleveggen fra Alltech sin spesielle type gjær. Den fungerer ved at den binder seg til patogene bakterier i tarmen og minsker risikoen for at disse bakteriene formerer seg og skaper problemer (eks. diare) for lammet. Med mindre belastning av bakterier i tarmen får lammet også mer energi tilgjengelig til å vokse og en får en bedre fôrutnyttelse. Bedre helse ved mindre diare og høyere fôrutnyttelse vil være med på å bedre bunnlinja samtidig som det blir triveligere å gå i fjøset – friske dyr som vokser godt er vel det de fleste ønsker seg.