Stabel med rundballer

Få mest mulig ut av rundballene med Egalis Ferment!

Å produsere godt grovfôr er avgjørende for å styrke en lønnsom og bærekraftig melke- og kjøttproduksjon. Ensilering av grovfôr er normalen, og pakking av rundballene er en vanlig praktisk for produksjon, lagring og transport av fôr.

Men å ensilere grovfôr kan være en utfordring, spesielt hvis en jobber med fuktig materiale. Tørrstofftap, dårlig smakelighet og tap av næringsverdier kan være utfordrene. Heldigvis finnes det nå en enkel løsning: Egalis Ferment fra Alltech.

Egalis Ferment er et effektivt ensileringsmiddel som inneholder en kombinasjon av homofermentative melkesyrebakterier, Lactiplantibacillus plantarum og Pediococcus pentosaceus. Disse bakteriene jobber sammen for å kontrollere og drive fermenteringsprosessen, ned til en lav og stabil pH. Dette bidrar til å bevare tørrstoffet og næringsstoffene i fôret og gir en rekke fordeler, inkludert:

Bedre smakelighet i rundballene

Egalis Ferment bidrar til å bevare smakeligheten i fôret ved å redusere mengden eddiksyre, noe som gjør fôret har en bedre smakelighet og kyrne får et høyere fôrinntak.

Lavere tørrstofftap

Tørrstofftap kan være en stor utfordring når man ensilerer grovfôr. Egalis Ferment kan redusere tørrstofftapet med opptil 15%, noe som betyr at du sitter igjen med mer fôr.

Økt næringsverdi

En  rask og effektiv fermentering gjør at det bevares mer av næringsverdien i graset. Ved en tydelig melkestyregjæring vil pH raskt senkes og en beskytter mer av proteinet i grovfôret ved at en hindrer at bakterier begynner å bryte ned protein for å få tak i energi. Dette kan en se ved et lavere nivå av ammoniakk i fôranalysen, noe som også er positivt for smakeligheten til fôret.

Bedre konservering

Egalis Ferment gir en rask og effektiv fermentering og senker pH ned til et nivå som gjør at grovfôret er lagringsstabilt. Egalis Ferment sikrer en rask gjæring uavhengig av grastype, bufferkapasitet eller mengden sukker i massen ved pakking.

Egnet for alle typer grovfôr

Egalis Ferment er egnet for bruk på alle typer grovfôr.

Å bruke Egalis Ferment i grovfôrproduksjon kan gi store fordeler for melke- og kjøttprodusenter. Med bedre smakelighet, mindre tørrstofftap, økt næringsverdi og bedre konservering kan du oppnå mer lønnsom produksjon og en bærekraftig drift. Prøv Egalis Ferment i dag og oppdag forskjellen det kan gjøre for grovfôret