Rundballer som er ødelagt av flom

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom

Utfordringene for hver enkel gårdbruker vil være individuelle og denne foreslåtte veilederen er generell, pass på å tilpasse den til hver spesifikke situasjon. Vær også oppmerksom på at alle typer silo/grovfôr som blir lagt etter flom vil være utsatt for mykotoksiner – både fra felt og lagringsmykotoksiner. Grasavlinga, innhøsting Etter en flom vil infiserte snegler …

Veileder for grovfôrhåndtering etter flom Les mer

Melkeanlegg

Gode rutiner for vask av melkeanlegg

Melkeanlegget er et kritisk ledd av melkeproduksjonen på gården siden det er bindeleddet mellom kyrne og melktanken og dermed meieriet. Det er derfor viktig å sørge for at melkeanlegget holdes rent og fritt for bakterier, hver dag året gjennom. Gode rutiner med tanke på hygiene er nøkkelen til å produsere trygg og god melk, som …

Gode rutiner for vask av melkeanlegg Les mer

To sauer som spiser på gresset i solnedgangen med en en sjø i bakgrunnen

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau

Behovet for tilskuddsfôring av mineraler vil variere mellom besetninger, men i perioder det kun fôres med grovfôr og/eller lave kraftfôrmengder vil tilskuddsfôring være nødvendig for å sikre tilstrekkelig mineralforsyning. I intensive perioder (eks. rett før parring, i parringssesong, siste del av drektigheten) vil behovet være høyere enn normalt og mineralmangel vil vises i lavere produksjonsresultater …

Viktigheten av riktig tilskuddsfôring av mineraler for sau Les mer

Alltech produktkatalog 2023

Produktkatalog 2023

Vi er stolte av å kunngjøre lanseringen av vår nye og forbedrede produktkatalog! Vi oppfordrer deg til å utforske vår nye produktkatalog og se selv hvor enkelt og praktisk det er å finne de beste produktene for dine behov. Hos Alltech er vi dedikerte til å levere produkter av høy kvalitet og den beste kundeservicen, …

Produktkatalog 2023 Les mer

Kyr som ser i kamera

Melkefeber – forebygging og behandling hos storfe og sau

Melkefeber, eller hypokalsemi, er en stoffskiftesykdom som følge av en ubalanse av kalsium i kroppen. En skiller mellom klinisk og subklinisk melkefeber, men begge kan utgjøre en betydelig kostand. Storfe som får melkefeber får det gjerne i forbindelse med kalving og sannsynligheten øker ved økende antall laktasjoner. Hos sau skiller melkefeber seg fra storfe ved …

Melkefeber – forebygging og behandling hos storfe og sau Les mer